TCM SMART K6

미려한 디자인 인테리어효과UP

 • 고객조작부
  27" FULL HD 적외선터치스크린
 • 결제부
  카드전용
 • PC부
  CPU : Intel i5-4300U
  RAM : 삼성 DDR3 8GB
  SSD : 128G
  OS : WIN7 POS Ready
 • 인쇄부
  인쇄방식 : 열전사 라인 인쇄
  용지 : 80mm(W) X 직경 80mm
  인쇄속도 : 150mm/1초